Standio Board

Từ phòng học đến phòng họp, Standio Board truyền tải sự tương tác với màn hình LED. Cùng với tính năng chia sẻ nội dung và cảm ứng tương tác ở đầu ngón tay, màn hình Standio Board giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định, thuyết minh thuyết trình và tập trung suy nghĩ.